find your light

SENSE CABLES ¦ REGULABLE ¦ CÀRREGA USB-C

Politica de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades recollides és TCdA S.L amb NIF B64617012 (d’ara endavant Teialamp o el Titular) i domicili a Barcelona, carrer Ramón Turró 100, 3r 2a, és titular del Lloc Web https://teialamp.com.

Aquesta Política de Privadesa regula la recollida i tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels Usuaris, quan accedeixin, naveguin o facin ús de les funcionalitats del Lloc Web.

RECOLLIDA DE DADES, FINALITATS, BASE DE LEGITIMACIÓ I TERMINIS DE CONSERVACIÓ:

a. Contacte: L’Usuari pot posar-se en contacte amb el Titular a efectes de formular consultes i dubtes a través dels formularis establerts a aquest efecte al Lloc Web. Haureu de facilitar les vostres dades identificatives, així com el motiu, assumpte o qüestió. Teialamp farà servir aquestes dades per tramitar la consulta i contactar amb l’Usuari.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

El termini de conservació de les dades per a aquesta finalitat serà un any, llevat que siguin aplicables altres terminis.

b. Compra de productes i contractació de serveis: L’Usuari pot adquirir els productes i serveis disponibles al Lloc Web. Per això, haureu de facilitar les vostres dades de contacte, i aquelles dades necessàries per tramitar la gestió de la compra o contractació (el que inclou el vostre enviament a través d’empreses transportistes en cas que es comprin productes) realitzat com a dades bancàries o de targetes de crèdit.

La base jurídica del tractament daquestes dades se sustenta en lexecució del contracte de compra.

El termini de conservació de les dades serà adequat per complir les obligacions contractuals i, en tot cas, fins a cinc anys més per gestions tributàries i per cobrir possibles responsabilitats, llevat que siguin aplicables altres terminis.

c. Registre: L’Usuari, de manera opcional en realitzar el procés de compra o contractació, es pot registrar al Lloc Web. Per això, caldrà que l’Usuari proporcioni les seves dades identificatives, com ara nom, cognoms i correu electrònic, per a la tramitació del registre al Lloc Web i permetre l’accés a les funcionalitats del compte personal.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta en la relació contractual mantinguda amb l’Usuari.

Les vostres dades seran conservades mentre formi part de la comunitat i es trobi registrat.

d. Newsletter: L’Usuari pot, si ho desitja, facilitar les seves dades identificatives i la seva adreça de correu electrònic per subscriure’s a les novetats, promocions i notícies de Vanessa Losada, per rebre periòdicament comunicacions al correu electrònic.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

Conservarem les dades mentre romangui donat d’alta al nostre sistema d’enviament de newsletter, posteriorment les bloquejarem durant tres anys per motius de prescripció d’accions legals i passat aquest termini les eliminarem.

En qualsevol moment podeu revocar el vostre consentiment a través dels enllaços facilitats o escrivint-nos a info@teialamp.com.

e. Cookies: El Lloc Web disposa de tecnologia per a la implantació d’arxius anomenats cookies a l’equip que sigui utilitzat per a l’accés i navegació pel Lloc Web. Les galetes poden ser bloquejades o deshabilitades en qualsevol moment a través de les opcions de configuració del navegador. Si voleu més informació podeu consultar la nostra política de Cookies.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

El termini de conservació de les dades serà del temps que romangui donat d’alta al nostre sistema per a l’enviament de publicitat i no n’hagi revocat el consentiment.

En qualsevol moment podeu revocar el vostre consentiment a través dels enllaços facilitats o escrivint-nos a info@teialamp.com.

EXERCICI DELS DRETS

Així mateix, l’Usuari pot revocar el consentiment per al tractament fent exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació al tractament, posant-ho en coneixement de Teialamp a través d’un correu electrònic dirigit a info@teialamp.com o indicant-ho a la direcció a dalt indicada, assenyalant com a assumpte “Protecció de Dades”. En alguna ocasió especial, podrem sol·licitar a l’Usuari que acrediti la vostra identitat mitjançant document oficial, per exemple per evitar l’accés a les vostres dades per part de tercers.

Finalment, l’Usuari podrà comunicar qualsevol modificació per escrit o sol·licitar la baixa, indicant-ho a qualsevol de les adreces facilitades.

En qualsevol moment, l’Usuari podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per fer valer els seus drets.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Teialamp es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de privadesa, respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades i prèvia la deguda comunicació als interessats.

IDIOMA APLICABLE A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és l’espanyol. Qualsevol versió de la mateixa en idioma diferent és oferta per a comoditat de l’Usuari i per facilitar-ne la comprensió. No obstant això, aquesta Política de Privadesa es regirà sempre per la seva versió en espanyol.

En cas de contradicció entre la Política de Privadesa en qualsevol idioma i la seva versió en espanyol, prevaldrà la versió en espanyol.

ES   EN
Teia Lamp