find your light

SENSE CABLES ¦ REGULABLE ¦ CÀRREGA USB-C

TERMES Y CONDICIONS

 CCONDICIONS GENERALS DE COMPRA 

1. Parts

D’una banda, TCdA S.L, amb CIF B64617012 i amb domicili social a Barcelona, carrer Ramón Turró 100 3r 2a, (d’ara endavant “Teialamp”) titular de la plataforma (d’ara endavant, el Lloc Web), i de l’altra, el Comprador, amb capacitat jurídica i d’obrar necessària, que completi els passos establerts orientats a l’adquisició de productes oferts pel Lloc Web .

2. Objecte

L’objecte d’aquestes Condicions Generals de Compra és regular l’adquisició per tu com a Usuari Registrat de productes a través del Lloc Web, a canvi d’una contraprestació econòmica que es correspongui amb el disposat aquí.

3. Productes

3.1. Oferta de Productes

El lloc web ofereix informació sobre tots els productes en venda, característiques i preus. Això no obstant, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el canvi en el contingut d’aquests. Els productes oferts a cada moment per la Web, es regiran per les condicions generals vigents en cada cas, és per això que l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

3.2. Disponibilitat

La disponibilitat dels nostres productes pot variar segons la demanda dels clients. El nostre estoc s’actualitza de manera periòdica, però això no ens permet garantir-te que el producte que seleccionis no estigui esgotat. Si és així et remetrem un e-mail on t’informarem sobre la impossibilitat del compliment.

3.3. Productes de Tercers

Determinats productes oferts al Lloc Web són venuts en botigues externes a Teialamp. En aquest cas, el Titular no assumeix cap responsabilitat sobre les compres realitzades en aquests o sobre el seu contingut o correcte funcionament, ni sobre les conseqüències que se’n derivin de l’accés.

Respecte dels productes publicats pel Titular, l’Usuari reconeix i accepta que l’accés a aquests productes dirigeixen a llocs externs i aliens a Teialamp i que aquesta no aprova ni revisa les funcions, publicitat o, en general, el contingut inclòs en les pàgines de tercers ni les condicions de compra associades als productes, encara que siguin enllaçats des de Teialamp; per això, aquesta no pot garantir que en aquests no hi hagi amenaces informàtiques, virus o codi maliciós o que alberguin contingut il·lícit o inadequat o altres enllaços que, al seu torn, portin a llocs amb alguna o diverses de les anteriors característiques.

4. Descripció del procés de compra

El procés de compra pot ser realitzat a través del Lloc Web, mitjançant la identificació o no com a Usuari Registrat

Per comprar els productes disponibles al catàleg, caldrà que l’Usuari a través del catàleg, feu clic sobre aquells que siguin del vostre interès, seleccionant l’opció “Afegir a la cistella”. Els productes seleccionats es trobaran automàticament a disposició de l’Usuari a la cistella de compra.

A continuació, l’Usuari haurà de:

a. Feu clic sobre “Carrito” i comproveu que els articles de la cistella són aquells que seleccioneu de tal manera que podeu modificar la comanda, afegint o eliminant productes.

b. Un cop l’Usuari hagués comprovat que els productes de la cistella es corresponen amb la selecció efectuada, per procedir a la realització de la comanda, haurà de seleccionar “Finalitzar compra”.

c. Després d’això, es mostrarà en pantalla el procés de compra, amb indicació de les característiques i productes que hagués seleccionat, l’usuari haurà de consignar totes les dades necessàries en el cas que procedeixi a realitzar la compra.

En tots aquells casos, en els quals l’accés s’hagués dut a terme de manera que no s’hagués obtingut la informació relativa a les dades identificatives de l’usuari, l’adreça o el mètode de pagament, caldrà que l’usuari consigni tals, amb la possibilitat de crear un compte al Lloc Web per a ulteriors compres, de manera que es pugui gestionar la tramitació de la comanda.

d. Caldrà que el Comprador seleccioni la forma d’enviament.

e. En cas que l’accés s’hagi fet de manera que no s’hagi indicat el mètode de pagament, caldrà que el Comprador seleccioni el mètode de pagament escollit. Actualment els mitjans de pagament disponibles són:

Targeta de dèbit o crèdit: En aquest cas necessitarem que ens faciliti informació relativa a la targeta als únics efectes de tramitar el pagament.

Transferència bancària directa: En aquest cas haurà de fer al compte bancari que et remetem per email en realitzar la comanda, havent d’usar el número de la comanda com a referència de pagament. La teva comanda no es processarà fins que no s’hagi rebut l’import al nostre compte.

Paypal: per a més informació visita http:www.paypal.com.

Splitit: per a més informació visita https://www.splitit.com/.

f. Tot i que l’Usuari hagués facilitat aquestes dades, després de revisar la comanda i en funció del mètode de pagament seleccionat, procedir al pagament, i així confirmar la seva voluntat d’adquirir i formalitzar la compravenda, prèvia acceptació d’aquestes Condicions.

g. Teialamp confirmarà haver rebut la voluntat de compra del Comprador i, si escau, el pagament de la comanda. De la mateixa manera, remetrà per correu electrònic la factura corresponent, quan el client l’hagi sol·licitada. Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions, el Comprador permet l’enviament de factura electrònica. En qualsevol moment, s’hi pot oposar, indicant-ho al correu electrònic que trobareu a l’Avís Legal.

h. Un cop confirmada la comanda, el Comprador rebrà la mateixa en el termini indicat al Lloc Web.

5. Condicions particulars de Registre al Lloc Web

Les presents Condicions Particulars de Registre són subscrites, d’una banda, per Teialamp, i d’altra, per aquell Usuari que hagi acceptat voluntàriament crear un compte en fer una compra i els passos indicats al Lloc Web destinats a dur a terme el registre, juntament amb l’acceptació d’aquestes condicions particulars.

5.1. Requisits i procediment per crear un compte

Per crear un compte al Lloc Web és imprescindible que l’Usuari sigui una persona física més gran d’acord amb el que estableix la legislació espanyola.

L’Usuari haurà d’accedir a l’opció Crear un compte? del formulari de compra, facilitar nom i cognoms, introduir un correu electrònic i altres dades sol·licitades, recolzant-lo amb una contrasenya. Haureu de completar tots els passos indicats, entre els quals s’inclou la lectura de la informació relativa a la Política de Privadesa i de les presents Condicions.

Teialamp confirmarà a l’Usuari el seu registre al Lloc Web, mitjançant l’enviament d’una comunicació de benvinguda, moment a partir del qual passa a ser Usuari Registrat.

Si l’Usuari Registrat, no recorda la contrasenya, haurà de fer clic sobre “Vas oblidar la contrasenya?”, i introduir el correu electrònic a través del qual va efectuar el registre, per al seu restabliment.

El titular es reserva el dret de comprovar i verificar la identitat de l’usuari en qualsevol moment. El no compliment dels requisits exigits en aquest apartat o engany quant a identitat, faculta el Titular a donar de baixa en qualsevol moment aquest Usuari, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat el Titular de tal acció.

5.2. https://TEIALAMP.com

Com a Usuari Registrat podràs desar la informació d’adreces de comandes o facturació, per a compres futures.

5.3. Obligacions de l’usuari registrat

L’Usuari Registrat té les obligacions següents:

a. No registrar-se amb diversos comptes d’Usuari al Lloc Web, ni fer-ho amb dades falses o suplantant la personalitat de tercers. Ets responsable de facilitar les teves dades reals.

b. No utilitzeu o intenteu servir-vos del compte d’un altre Usuari, sense autorització o consentiment.

c. Ser l’únic responsable de totes les activitats que es facin des del teu compte personal a Teialamp.

d. Tenir cura de la confidencialitat de les teves dades d’accés, ja que seràs responsable de qualsevol dany que pateixi o pateixin tercers per incomplir aquestes Condicions. També ets responsable del que passi al teu compte personal llevat que la seguretat del mateix s’hagi vist compromesa per causes alienes. En concret, hauràs de:

i. Mantenir el compte actualitzat.

ii. Emmagatzemar la contrasenya escollida de manera confidencial.

iii. Ser l’únic Usuari que faci ús el compte creat.

iv. No comercialitzar, vendre o transferir el compte a un tercer.

e. Teialamp es reserva el dret de verificar el perfil de l’Usuari, podent eliminar o suspendre el compte en cas d’incompliment dels presents textos legals o qualssevol altres aplicables.

6. Política de preus

Els preus que són mostrats a la Web són fixats per Teialamp. Els preus es mostren a Euros. Abans d’adquirir qualsevol dels productes seleccionats us mostrarem els preus desglossats segons la base imposable i els impostos aplicables en cada moment.

Els preus no inclouen certs impostos aplicables que hagin de ser, si escau, abonats pel Client per motiu d’enviaments. Teialamp no pot determinar per endavant els impostos que són aplicables, ja que dependrà del lloc des del qual contracti. Una vegada que el Client hagi introduït aquesta informació al formulari oportú, es mostrarà al Client la informació relativa als impostos que haurà d’abonar.

Les despeses de transport i entrega dels productes seran les indicades al Lloc Web a cada moment i a la Política d’Enviaments i devolucions.

7. Política de descomptes

És possible que el Lloc Web inclogui promocions i/o codis de descomptes per acumulació de punts a la pàgina. Aquestes circumstàncies apareixeran reflectides en pantalla, igual que les eventuals condicions aplicables si és el cas. Qualsevol modificació dels mateixos queda sotmesa a la voluntat de Teialamp.

8. Acceptació de les Condicions Generals de Compra

Quan la compra es realitza íntegrament a través de la Web, hauràs de llegir aquestes Condicions i acceptar-les de forma expressa, fent clic a la casella de verificació del consentiment corresponent, que es troba desmarcada per defecte, al final del procés de compra.

En cas que hi hagi normes o restriccions especials que afectessin determinades tarifes, descomptes i/o productes haguessis seleccionat, aquestes normes o restriccions especials seran posades de manifest a la pantalla abans de procedir a l’adquisició del producte.

9. Obligacions de les parts

9.1. Obligacions del Titular

Teialamp es compromet a:

a. Realitzar de manera eficaç i eficient tots els tràmits destinats a l’execució de la recepció pel Comprador dels productes que comprat.

b. Remetre al Comprador tota la informació i documentació necessària per a la recepció de la comanda.

c. No permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. En virtut dels programes de les marques de targetes, les activitats següents estan prohibides: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes; així com la venda de medicaments.

d. Complir amb aquestes obligacions així com qualssevol altres que siguin aplicables.

9.2. Obligacions del Comprador

Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions, el Comprador es compromet a:

a. Pagar en temps i forma les quantitats corresponents que s’hagin especificat al procés de compra. La manca de pagament eximirà Teialamp del compliment de les obligacions aquí exposades, i qualssevol altres que hagi contret a canvi de la recepció de la contraprestació econòmica pels productes.

b. Respondre de la veracitat i autenticitat de qualssevol dades que hagin estat facilitades per fer l’adquisició dels articles seleccionats.

c. Assumir les responsabilitats derivades de qualsevol dels requisits exigits per aquestes Condicions per ostentar la condició de Comprador, així com la manca de documentació necessària per al pagament de la compra.

d. Complir qualssevol altres obligacions contingudes en les presents Condicions o en qualssevol altres que resultessin aplicables i assumir qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment, deixant totalment indemne el Titular.

10. Exclusió de responsabilitat

El Titular en cap cas és responsable pels danys i perjudicis que es causin al Comprador per causes imputables a aquest. Única i exclusivament, Teialamp serà responsable per aquells danys i perjudicis que es causin a conseqüència de les compres realitzades al Lloc Web, sempre que es derivin d’una acció dolosa o culposa d’aquell.

A títol merament enunciatiu, Teialamp no és responsable de:

a. La utilitat que per al Comprador tinguin els productes que hagi adquirit, ja que en cap moment el Titular no és responsable de la selecció efectuada, encara que identifiqui articles en combinació amb els productes seleccionats, que per les seves característiques es recomanen com a accessoris i/o complements.

b. Els danys personals o materials provocats a conseqüència de la utilització dels productes, sempre que no s’hagin seguit les recomanacions que s’hi especifiquen.

c. L’incompliment de les seves obligacions per motius de força major com puguin ser, sense ànim de ser exhaustiu, vagues internes o externes, catàstrofes naturals revoltes socials, etc.

Reconeix així el Comprador que adquireix els articles sota el seu propi risc i ventura, i l’activitat de Teialamp es limita a l’execució de les tasques materials necessàries per al lliurament, la tramitació i la gestió.

En qualsevol cas, la responsabilitat que assumeix Teialamp davant del Comprador, en cap cas no inclou el lucre cessant i es limitarà, com a màxim i per qualsevol concepte, a l’import total percebut per Teialamp del Comprador en contraprestació per l’adquisició del producte de conformitat amb aquestes Condicions.

11. Indemnització

Qualsevol mena de dany, perjudici, pèrdua o cost (inclosos honoraris d’advocats i/o procuradors) derivat d’un incompliment per part del Comprador d’aquestes Condicions o de qualsevol altra resulta aplicable, en què incorregués Teialamp, haurà de ser rescabalat pel Comprador que ho va originar. Això inclou qualsevol reclamació de tercers, derivada dels incompliments esmentats.

12. Modificacions

Aquestes Condicions poden ser en qualsevol moment modificades i/o actualitzades sense necessitat de previ avís. Les modificacions efectuades entraran en vigor a partir de la seva publicació al Lloc Web, sigui quin sigui el mitjà i forma emprat per fer-ho.

La modificació només afectarà els Compradors que l’hagin acceptat amb posterioritat a aquesta modificació.

13. Altres qüestions

13.1. Salvaguarda i interpretació d’aquestes Condicions

Si l’Autoritat competent declarés alguna d’aquestes disposicions com a il·legal, invàlida o no executable, això suposarà que aquesta hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. En qualsevol cas, aquesta declaració respecte d’alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de la resta.

La no exigència per part de Teialamp del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per part seva a exigir-ho en un futur.

13.2. Idioma

L’idioma aplicable a aquestes condicions és l’espanyol. Si s’ofereixen versions en altres idiomes, només és per mera cortesia, per a la comoditat del Comprador. Per això, aquest accepta expressament que es regeixin per la seva versió en espanyol. En cas de contradicció, prevaldrà la versió en espanyol.

13.3. Legislació i fur

Les relacions entre el Titular i el Comprador es regeixen per la legislació espanyola i les discrepàncies o conflictes al voltant d’aquestes Condicions se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili del Comprador, sempre que aquest tingui la condició de consumidor i usuari de conformitat amb la normativa aplicable. En cas contrari, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals.

Si el Comprador tingués algun problema derivat de la compra dels productes disponibles al Catàleg del Lloc Web, podrà recórrer al sistema de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, accessible des del següent enllaç: https://webgate.ec. europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CA

ES   EN
Teia Lamp